Overview

Արիդես ՍՊԸ-ն փնտրում է Տնօրենի առաջին տեղակալ, ով կհամապատասխանի ստորև նշված որակավորմանն ու կունենա համապատասխան փորձ և գիտելիքներ տվյալ ոլորտում։

Responsibilities:

- Համակարգել արտադրական գործընթացները;
- Համակարգել նոր արտադրատեսակների մշակումների գործընթացը արտադրության բլոկի հետ;
- Բացահայտել նոր արտադրատեսակներ, իրականացնել կազմակերպման իրագործելիության և նպատակահարմարության գնահատականի պատրաստում;
- Իրականացնել հնարավոր նոր արտադրատեսակների նախնական հաստատման ներկայացման փաթեթի կազմման կազմակերպում և ներկայացում;
- Իրականացնել հաստատված նոր նախագծերի կազմակերպման ապահովում արտադրության հաջորդ փուլերում;
- Ապահովել արտադրանքի բարձր որակն ու հուսալիությունը;
- Իրականացնել արտադրական պրոցեսների կազմակերպման նկատմամբ վերահսկողություն ծրագրային համակարգում;
- Իրականացնել ոչ ստանդարտ արտադրատեսակների պոտենցիալ գնորդների հետ բանակցություններում ներգրավում;
- Կազմակերպել, իրականացնել և վերահսկել սերտիֆիկացիան;
- Իրականացնել արտադրական գործընթացներում աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգի կիրառման ապահովում և վերահսկողություն։

Required Qualifications:

- Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն;
- Աշխատանքային փորձ արտադրության և ղեկավարման ոլորտում;
- Աշխատակազմի կառավարման հմտություններ;
- Գործընթացների կառավարման, պլանավորման, կազմակերպման հմտություններ;
- Գերազանց վերլուծական հմտություններ;
- Մատուցման, հաղորդակցման, բանակցային հմտություններ;
- Համակարգչային գրագիտություն;
- MS Office փաթեթի տիրապետումը ցանկալի է;
- Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գրավոր և բանավոր վարժ տիրապետում; անգլերենի իմացությունը ցանկալի է;
- Խնդիրների լուծման և որոշումներ կայացնելու զարգացած հմտություններ;
- Տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն;
- Խիստ կարգապահություն և պատասխանատվության բարձր զգացում;
- Արդյունքների ստացման նպատակասլացություն;
- Համագործակցելու/ թիմային աշխատանքի հմտություններ;
- Աշխատանքի անվտանգության կանոնների տիրապետում։