Overview

Էյ Դի Էմ Դայմոնդս ընկերությունը փնտրում է թեկնածու Իրավաբանի թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով։

Responsibilities:

- Կազմել հայցադիմումներ, դիմումներ, դրանց պատասխանները, հակընդդեմ հայցեր և այլ փաստաթղթեր;
- Իրականացնել դատական ներկայացուցչություն;
- Ապահովել ընկերության շահերի պաշտպանությունը պետական իրավասու մարմինների ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ հարաբերություններում;
- Իրականացանել ընկերության ներքին և անհատական իրավական ակտերի, պայմանագրերի և այլ փաստաթղթերի կազմում:

Required Qualifications:

- Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն;
- Հանձնարարված առաջադրանքները ժամանակին և պատշաճ որակով կատարելու ունակություն;
- Սեղմ ժամկետներում աշխատանքները կատարելու հմտություն;
- Վերլուծելու ունակություն;
- Հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու հմտություններ;
- Թիմային աշխատանքի հմտություններ;
- Պատասխանատվության բարձր զգացում;
- Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն;
- Համակարգչային հմտություններ (MS Office):