Overview

Կանանց Իրավունքների Կենտրոն ՀԿ փնտրում է թեկնածու Գլխավոր հաշվապահի հաստիքի համար:

Responsibilities:

- Իրականացնել կազմակերպության և ընթացիկ ծրագրերի հաշվապահական հաշվառման վարում և ընթացիկ ծախսերի վերահսկողություն;
- Կատարել դրամական միջոցների և ֆինանսական գործարքներ;
- Մշակել հարկային և օրենքով սահմանված այլ հաշվետվություններ;
- Իրականացնել ֆինանսական տվյալների մուտքագրումը/ ամփոփումը հայկական հաշվապահական հաշվառման համակարգչային ծրագրում;
- Աջակցել կազմակերպության տարեկան և ծրագրային ‎ֆինանսական աուդիտի անցկացման աշխատանքներին;
- Վարել կադրային գործառնություններ;
- Կատարել այլ աշխատանքային պարտականություններ կազմակերպության տնօերնի հանձնարարությամբ:

Required Qualifications:

- Բարձրագույն կրթություն կամ համապատասխան ուսուցում ֆինանսների, հաշվապահության կամ առնչվող այլ ոլորտում;
- Առնվազն 2 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ;
- Հասարակական կազմակերպությունում աշխատանքային փորձ;
- Համապատասխան ոլորտների օրենսդրության գերազանց իմացություն;
- Դրամարկղային և հաշվեգրման սկզբունքներով հաշվապահական հաշվառման վարման գիտելիքներ, ՀԾ իմացություն;
- Ֆինանսական հաշվետվությունների մշակման հմտություններ;
- Հայերեն և անգլերեն լեզուների (բազային) իմացություն;
- Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման ունակություններ;
- Համակարգչային ունակություններ MS Office ծրագրով (Word, Excel);
- Թիմում աշխատելու հմտություններ;
- Ուշադրություն մանրուքներին;
- Կարգապահություն, ճշմարտախոսություն, ազնվություն: