Overview

Արիդես ՍՊԸ-ն փնտրում է Ինժեներ նախագծողի, ով կհամապատասխանի ստորև նշված որակավորմանն ու կունենա համապատասխան փորձ և գիտելիքներ տվյալ ոլորտում։

Responsibilities:

- Նախագծել արտադրատեսակներ;
- Մշակել արտադրատեսակների աշխատանքային գծագրեր;
- Իրականացնել արտադրած դետալների և արտադրանքի ու նրանց գծագրերի հետ համապատասխանության ստուգում;
- Իրականացնել արկղերի/ փաթեթավորման համար անհրաժեշտ գծագրի կազմում/ պարամետրերի տրամադրում;
- Կազմել տեխնիկական փաստաթղթեր;
- Իրականացնել արտադրանքի բարելավման և կատարելագործման ուղղությամբ գործողությունների նախաձեռնում։

Required Qualifications:

- Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն;
- Մասնագիտական աշխատանքային փորձ;
- AutoCad, Solid works ծրագրերի իմացություն;
- Գերազանց վերլուծական հմտություններ, հաղորդակցման հմտություններ;
- Խնդիրների լուծման և որոշումներ կայացնելու խորը զարգացած հմտություններ;
- Համակարգչային գրագիտություն; MS Office փաթեթի տիրապետում;
- Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գրավոր և բանավոր տիրապետում;
- Տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն;
- Աշխատանքի պլանավորման, կազմակերպչական և գերակայությունների սահմանման հմտություններ;
- Խիստ կարգապահություն և պատասխանատվության բարձր զգացում;
- Արդյունքների ստացման նպատակասլացություն;
- Համագործակցման/ թիմային աշխատանքի հմտություններ։