Overview

Բեկոն Պրոդուկտ ՍՊԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում Արտադրության գծով հաշվապահի իր թիմին միանալու համար:

Responsibilities:

- Իրականացնել արտադրության ինքնարժեքի փուլային հաշվարկում և ձևակերպում;
- Իրականացնել արտադրական նորմաների փաստաթղթավորում և ծրագրային ձևակերպում, շեղումների գծով վերլուծություններ;
- Մասնակցել գույքագրման աշխատանքներին և արդյունքների ամփոփմանը;
- Հաշվել նոր և առկա ապրանքատեսակների նյութածախսը;
- Իրականացնել ամսական վաճառված ապրանքների ինքնարժեքի ճշգրիտ կալկուլյացիա;
- Իրականացնել արտադրության ներքին տեղաշարժի հաշվառման գծով վերահսկողություն;
- Կատարել արտադրական տվյալների հաշվառում և վերլուծություն;
- Աջակցել ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստմանը;
- Մասնակցել Ֆինանսական վերլուծությունների և պլանավորման գործընթացին;
- Կատարել անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարված այլ առաջադրանքներ:

Required Qualifications:

- Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ հաշվապահական կրթություն;
- Արտադրական ձեռնարկություններում մասնագիտական աշխատանքային փորձի առկայություն;
- MS Excel-ի և Word-ի իմացություն;
- 1C հաշվառման ծրագրի իմացություն;
- Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ։