Overview

Հետազոտությունը պետք է արտացոլի.

Responsibilities:

- Մշակել և ներկայացնել աշխատանքի կազմակերպման պլան;
- Մշակել և ներկայացնել համապատասխան հարցաթերթ ծրագրի թիրախային խմբերի հարցման նպատակով;
- Մշակել և ներկայացնել համապատասխան առաջարկություններ ու եզրակացություններ` ներառելով բոլոր մշակված մեխանիզմներն ու մոդելները;
- Ներկայացնել վերջնական հաշվետվություն անհրաժեշտ գործողությունների ավարտից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում (հայերեն կամ անգլերեն լեզվով) էլեկտրոնային և տպած տարբերակով (ներառյալ կատարված աշխատանքի մոտեցումների նկարագրությունը և մեթոդաբանությունը):

Required Qualifications:

- Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում;
- Հայաստանի ՄԿՈՒ ոլորտի առաջնախնդիրների, ինչպես նաև ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից հաստատված կրթական չափորոշիչների լավ իմացություն;
- ԱՀՈՒ մոդելի մոտեցումների տիրապետում;
- Հաղորդակցման հմտություններ;
- Հայերեն լեզվի լավ իմացություն; անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է։