Overview

Մոդամոնտ Ֆեշն Գրուպը փնտրում է Վաճառողուհի, ով կիրականացնի հաճախորդների սպասարկում։

Responsibilities:

Required Qualifications:

- Նվազագույնը 2 տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում;
- Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների խոսակցական մակարդակի իմացություն։