Overview

Ֆակտոր տեղեկատվական կենտրոնը աշխատանքի է հրավիրում Գլխավոր հաշվապահի:

Responsibilities:

- Իրականացնել հաշվապահական հաշվառման կազմակերպում և վարում ՀՀ հարկային օրենսդրության և միջազգային ստանդարտներին համապատասխան;
- Կազմել և ներկայացնել հարկային, Ֆինանսական և վիճակագրական հաշվետվություններ;
- Կատարել սույն պաշտոնի գործառույթներից բխող այլ հանձնարարություններ:

Required Qualifications:

- Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ հաշվապահական կրթություն;
- Առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ, ցանկալի է ՀԿ ոլորտում;
- ՀՀ հարկային և աշխատանքային օրենսդրության գերազանց իմացություն;
- Կազմակերպչական և ժամանակի կառավարման հմտություններ;
- Հայկական Ծրագրերի իմացություն։