Overview

Էվոկաբանկը Ռիսկերի կառավարման ավագ մասնագետի թափուր հաստիքի համար փնտրում է թեկնածու, որը ձգտում է գտնել ոչ ստանդարտ լուծումներ և օգտագործել նորագույն տեխնոլոգիաներ, ունի միջանձնային և հաղորդակցման զարգացած հմտություններ, թիմում աշխատելու կարողություն, պատասխանատվության բարձր զգացում, հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն:

Responsibilities:

- Բացահայտել և գնահատել բանկի ներքին և արտաքին ռիսկերը;
- Մշակել ռիսկերի զսպման միջոցառումների պլան և մեթոդաբանություն;
- Կատարել սթրես-թեստերի հաշվարկ, կազմել և մշակել հաշվետվություններ;
- Իրականացնել տնտեսական կապիտալի հաշվարկ և վերլուծություն;
- Իրականացնել Բանկի հիմնական ցուցանիշների հաշվարկում և դինամիկայի վերլուծություն` հնարավոր ռիսկերի բացահայտման նպատակով;
- Իրականացնել սահմանված կենտրոնացումների և սահմանաչափերի մակարդակի հսկողություն;
- Իրականացնել ռիսկերի կառավարմանն առնչվող այլ ցուցանիշների հաշվարկում և վերլուծություն:

Required Qualifications:

- Բարձրագույն կրթություն ֆինանսների, գործարար կառավարման կամ տնտեսագիտության ոլորտում;
- Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ ռիսկերի կառավարման, ակտիվների և պասիվների կառավարման ոլորտներում;
- Ռիսկերի կառավարման մեթոդների և մոդելների իմացություն;
- Բանկային հաշվապահական հաշվառման հիմնական սկզբունքների, բանկային օրենսդրության և նորմատիվների իմացություն;
- MS Office-ի գերազանց տիրապետում;
- Վիճակագրական վելուծության ծրագրային ապահովման (SPSS, STATA և այլն), ծրագրավորման որևէ լեզվի (C++, C#, Python, R, SQL և այլն) բազային գիտելիքների առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն;
- Ռիսկերի կառավարման FRM, PRM կամ այլ միջազգային որակավորումները կդիտարկվեն որպես առավելություն;
- Վերլուծական մտածողություն, ֆինանսական վերլուծություններ կատարելու ունակություն;
- Թիմում աշխատելու հմտություններ;
- Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն:

About EvocaBank CJSC

Evocabank CJSC is a commercial bank in Armenia. For more information about the Company, please visit: www.prometeybank.am.