Overview

Օպտիմում Էներջի ընկերությունը փնտրում է թեկնածու Վիճակագրական և կանխատեսվող տվյալների մշակման և վերլուծության մասնագետի թափուր հաստիքի համար։

Responsibilities:

- Իրականացնել տվյալների ներմուծում և ինտեգրում տարբեր տվյալների մոդելների հետ;
- Արտահանել տվյալներ տարբեր ներքին և արտաքին աղբյուրներից;
- Իրականացնել տվյալների կառավարման և ինտեգրման հետ կապված խնդիրների վերլուծություն և ուղղում;
- Իրականացնել վիճակագրական տվյալների վերլուծություն և հաշվետությունների գեներացում;
- Արտահանել և մշակել տվյալներ բազմատիպ հաշվետվությունների և գրաֆիկների ստեղծման համար։

Required Qualifications:

- Բարձրագույն կրթություն (նախընտրելի է տեխնիկական);
- Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ տվյալների վերլուծության և հաշվետվությունների կազմման, տվյալների բազաների նախագծման և կառավարման վերլուծական ծրագրերի հմուտ և գործառնական աշխատանքի իմացություն;
- Հավանականությունների տեսության, վիճակագրության, վիճակագրական տվյալների վերլուծության տեսական և գործնական խորը իմացություն;
- Տվյալների բազաների նորմալիզացիայի և ինդեքսավորման գիտելիքներ;
- Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն; անգլերեն լեզվի տեխնիկական իմացություն;
- Արտահման և վերլուծական ծրագրերի, գրաֆների և/ կամ տվյալների բազաների հետ աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն։

About Optimum Energy LLC

The Company specializes in the provision of services in the field of renewable energy. For detailed information about Optimum Energy please visit: http://www.optimumenergy.am/ .