Overview

«Ակուռատ Գրուպ» ընկերությանն անհրաժեշտ է Տեխնիկական վերահսկող՝ կապիտալ (մոնոլիտ) շինարարության վերահսկման փորձով:

Responsibilities:

- Կատարել աշխատանքների կազմակերպման ընթացքի վերահսկում;
- Ապահովել շինարարական նորմերի և պահանջների ապահովում;
- Կատարել հսկողության գործառույթներ, թերությունների և շեղումների բացահայտում, տրամադրել հաշվետվություններ կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:

Required Qualifications:

- Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (ПГС);
- Առնվազն 10 տարվա աշխատանքային փորձ կապիտալ (մոնոլիտ) շինարարության ոլորտում;
- Համակարգչային ծրագրերի իմացություն;
- Շինարարական նորմերի, պահանջների և համապատասխան օրենսդրության իմացություն;
- Գործուղումների մեկնելու հնարավորություն;
- Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն: