Overview

Օպտիմում Էներջի ընկերությունը փնտրում է թեկնածու Վիճակագրական և կանխատեսվող տվյալների մշակման և վերլուծության մասնագետի թափուր հաստիքի համար։

Responsibilities:

- Իրականացնել տվյալների ներմուծում և ինտեգրում տարբեր տվյալների մոդելների հետ;
- Արտահանել տվյալներ տարբեր ներքին և արտաքին աղբյուրներից;
- Իրականացնել տվյալների կառավարման և ինտեգրման հետ կապված խնդիրների վերլուծություն և ուղղում;
- Իրականացնել վիճակագրական տվյալների վերլուծություն և հաշվետությունների գեներացում;
- Արտահանել և մշակել տվյալներ բազմատիպ հաշվետվությունների և գրաֆիկների ստեղծման համար։

Required Qualifications:

- Բարձրագույն կրթություն (նախընտրելի է տեխնիկական);
- Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ տվյալների վերլուծության և հաշվետվությունների կազմման, տվյալների բազաների նախագծման և կառավարման վերլուծական ծրագրերի հմուտ և գործառնական աշխատանքի իմացություն;
- Հավանականությունների տեսության, վիճակագրության, վիճակագրական տվյալների վերլուծության տեսական և գործնական խորը իմացություն;
- Տվյալների բազաների նորմալիզացիայի և ինդեքսավորման գիտելիքներ;
- Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն; անգլերեն լեզվի տեխնիկական իմացություն;
- Արտահման և վերլուծական ծրագրերի, գրաֆների և/ կամ տվյալների բազաների հետ աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն։