Overview

Յուքոմ ընկերությունը փնտրում է ակտիվ և եռանդուն ՕՊՄԹ ցանցի կառուցման/ համակցման տեխնիկի, ով կկատարի օպտիկամանրաթելային ցանցի մալուխների մոնտաժային աշխատանքներ և տեխնիկական սպասարկում:

Responsibilities:

- Կատարել ՕՊՄԹ ցանցի մալուխների մոնտաժային աշխատանքներ՝ արտաքին և ներքին պայմաններում;
- Կատարել ֆիզիկական աշխատանքներ;
- Հաճախորդների հանդեպ ցուցաբերել կիրթ և բարեխիղճ մոտեցում:

Required Qualifications:

- Բարձրագույն/ թերի բարձրագույն կրթությունը ցանկալի է;
- Կարողություն կատարելու համակարգչային ցանցերի կառուցման որակավորում, ցանցերի կառավարում;
- Ֆիզիկական աշխատանքներ կատարելու պատրաստվածություն;
- 1 տարվա աշխատանքային փորձ համակարգչային ցանցերի մոնտաժման ոլորտում ցանկալի է;
- Որակավորման աստիճան ՏՏ ոլորտում, ինչպես նաև գիտելիքներ և հմտություններ օպտիկամանրաթելային ցանցերի կառուցման և մոնտաժման ոլորտում ցանկալի է;
- Հայերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ իմացություն: