Overview

«ԲԴ Ռիթեյլ Գրուպ» ՍՊԸ փնտրում է Գործավար իր թիմին միանալու համար:

Responsibilities:

- Տրամադրել ադմինիստրատիվ աջակցություն` ներառյալ հանդիպումների, նիստերի (առկա և առցանց) ժամանակացույցի կազմում;
- Կատարել թարգմանություններ, պատասխանել տեղեկատվության հարցումներին, իրականացնել պատշաճ փաստաթղթավորում;
- Կատարել հանդիպումների պլանավորում, նիստերի, օրակարգերի, նյութերի և արձանագրությունների շրջանառում;
- Իրականացնել նիստերի և հանդիպումների օրակարգերի նախագծում, նյութերի տրամադրում շահագրգիռ անձանց;
- Իրականացնել կազմակերպության մուտքային և ելքային զանգերի սպասարկում, փոստի և հաղորդակցման այլ տեսակների համակարգում;
- Իրականացնել գործուղումներին և աշխատանքային այցերին առնչվող կազմակերպչական աշխատանքներ;
- Անհրաժեշտության դեպքում կատարել այլ աշխատանքային պարտականություններ և առաջադրանքներ։

Required Qualifications:

- Բարձրագույն կրթություն;
- Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու գերազանց ունակություններ;
- Գործավարի և/ կամ ադմինիստրատիվ օգնականի առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ;
- Կազմակերպչական հմտություններ;
- Գաղտնիություն պահպանելու ունակություն;
- Ուշադրություն մանրուքներին և միաժամանակ մի քանի առաջադրանք կատարելու ունակություն;
- Գրավոր և միջանձնային հաղորդակցման գերազանց ունակություն;
- Տարբեր իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու ունակություն;
- Սահմանված վերջնաժամկետներում արդյունավետ գործելու ունակություն;
- Microsoft Office ծրագրերի գերազանց իմացություն; 1C8 ծրագրի իմացությունը ցանկալի է;
- Փոփոխությունների հանդեպ ճկունություն և բարդ իրավիճակներ կառավարելու ունակություն;
- Միջանձնային հաղորդակցման և թիմային աշխատանքի հմտություններ։