Overview

Առաջին Հիփոթեքային Ընկերությունը փնտրում է իրավաբան իր թիմին միանալու համար:

Responsibilities:

- Կատարել գրավի և վարկի հետ կապված փաստաթղթերի ուսումնասիրություն;
- Պատրաստել պայմանագրերի և նոտարական գրասենյակ ներկայացնելու այլ փաստաթղթեր, ներկայացնել նոտարական գրասենյակ;
- Կատարել նշված փաստաթղթերի էլեկտրոնային պահպանում (filing);
- Մշակել և պատրաստել առօրյա գրություններ;
- Մշակել և պատրաստել համաձայնություններ;
- Պատրաստել հաճախորդների գրավոր դիմումների և հարցադրումների վերաբերյալ պատասխան գրություններ;
- Կատարել պայմանագրերի, համաձայնագրերի մշակում և պատրաստում;
- Կազմել Ընկերության խորհրդի, Ընդհանուր ժողովի, տնօրենի որոշումները;
- Կատարել Ընկերության ներքին իրավական ակտերի մշակում, պատրաստում;
- Պատրաստել աշխատանքային պայմանագրեր, համաձայնագրեր;
- Պատրաստել հրամաններ, դիմումներ, գրություններ;
- Կատարել փոփոխություններ վարկային փաթեթներում;
- Կատարել Ընկերության ներքին իրավական ակտերի և կանոնակարգերի մշակում, պատրաստում:

Required Qualifications:

- Իրավաբանական կրթություն;
- Առնվազն 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ: