Overview

Առաջին Հիփոթեքային Ընկերությունը փնտրում է Վարկային մասնագետ իր թիմին միանալու համար:

Responsibilities:

- Ներգրավել հաճախորդներ;
- Մատուցել հիփոթեքային և սպառողական վարկերի համար նախատեսված վարկային ծառայություններ;
- Իրականացնել խորհրդատվության տրամադրում, հայտերի ընդունում և վարկունակության գնահատում;
- Իրականացնել հաճախորդների գործունեության ֆինանսական վերլուծություն;
- Կատարել շուկայի ուսումնասիրություն տվյալ ոլորտում;
- Կատարել հաճախորդների կողմից մարումների իրականացման մոնիթորինգ, վարել բանակցություններ ժամկետանց հաճախորդների հետ;
- Պատրաստել և ներկայացնել հաշվետվություններ;
- Իրականացնել վարկային պորտֆելի կառավարում;
- Իրականացնել վարկի ընթացիկ մոնիթորինգ:

Required Qualifications:

- Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ ֆինանսների ոլորտում;
- Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում;
- Վարկավորման գործընթացների գերազանց իմացություն;
- Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացություն;
- MS Word և MS Excel ծրագրերի, ՀԾ-բանկ 4.0 ծրագրի իմացություն;
- Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն, վերլուծական ճկուն միտք;
- Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ;
- Հաղորդակցման և բանակցելու հմտություններ: