Overview

ՄԱԿ-ի Պարենի և Գյուղատնտեսության Կազմակերպությունը (UNFAO) փնտրում է Անասնաբուծության Գծով Մասնագետ (Թռչնաբուծություն և Անասնապահություն):

Responsibilities:

- Նախապես սահմանված չափանիշների հիման վրա նույնականացնել և ընտրել ցուցադրական անասնապահական ֆերմաներ (գյուղացիական տնտեսություն);
- Ընտրված ցուցադրական անասնապահական ֆերմաներին տրամադրել գյուղատնտեսական աշխատանքների, կենդանիների առողջության կառավարման և ենթակառուցվածքների թեմաներով տեխնիկական ուղեցույցներ, որոնց վերջնանպատակը կենդանիների առողջության ամրապնդումն է, այդ թվում` հակամանրէային դեղերի օգտագործման (ՀՄԴՕ) նվազեցման ճանապարհով;
- Ընտրել անասնաբույժների, որոնք կդառնան գյուղատնտեսական կենդանիների բուծման, կենսաանվտանգության և ճիշտ վարվելակերպի թեմաներով դասավանդողներ;
- Միջազգային խորհրդատուին աջակցել դասավանդողների վերապատրաստման դասընթացի (ԴՎԴ) և գործնական պարապմունքների համար նախատեսված ուսումնական նյութերի և ուսումնական պլանի մշակման գործընթացում;
- Ֆերմաներ այցելությունների և տեղում գործնական ուսուցման միջոցով իրականացնել անասնաբույժների մենթորություն և վերապատրաստում;
- Կատարել դաշտային գնահատումներ՝ կենդանիների հետ ճիշտ վարվելակերպի, հակամանրէային դեղերի օգտագործման նվազեցման (ՀՄԴՕ), հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության (ՀՄԴԿ) նվազեցման համար նմուշառման գործընթացի գնահատման և մոնիտորինգի նպատակով;
- Կատարել ծրագրին առնչվող ցանկացած այլ աշխատանքներ։

Required Qualifications:

- Բարձրագույն կրթություն անասնաբուժական բժշկագիտության, անասնաբուծության, կամ հարակից ոլորտում;
- Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ;
- Միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատելու փորձ;
- Դասընթացի վարման փորձ (նյութերի պատրաստում և դասընթացի անցկացում, համակարգում):