Overview

«Փըրֆեքթ Աուդիտ» ՍՊԸ փնտրում է աուդիտոր իր թիմին միանալու համար:

Responsibilities:

- Մասնակցել տարբեր աուդիտորական նախագծերի;
- Վերլուծել և տվյալները համապատասխանեցնել ստանդարտներին;
- Պատրաստել աուդիտի հաշվետվություններ;
- Ստեղծել և պահպանել հաճախորդների հետ մասնագիտական հարաբերություններ:

Required Qualifications:

- Որակավորված աուդիտոր;
- Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ;
- Տեղական և միջազգային հաշվապահական հաշվառման (ՖՀՄՍ) ստանդարտների իմացություն;
- Համակարգչային հմտություններ (MS Excel, Word, ՀԾ, 1C);
- Թիմում աշխատելու ունակություն: