Overview

Responsibilities:

-  Անցակետերում աշխատակիցների անցուդարձի վերահսկում, 

-  Օտար անձնանց կողմից Ընկերության տարածք ապօրինի մուտք գործելու կանխում, 

-  Անցակետում, Ընկերության տարածքում կարգապահական նորմերի հետևում և պահպանում, 

-  Գրանցամատյանների ճշգրիտ լրացում, 

-  Տեսախցիկների միջոցով տարածքում կատարվող գործողությունների հետևում, 

-  Անհրաժեշտ հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում:

Required Qualifications:

- Բարձրագույն կամ միջին-մասնագիտական կրթություն

- Նվազագույնը 1 տարվա անվտանգության ոլորտի աշխատանքային փորձի առկայություն 

- Տեսախցիկների հետ աշխատանքի կանոնների իմացություն

- Պարտաճանաչություն

- Հավասարակշռվածություն

- Պատասխանատվություն

- Զգոնություն

About Atenk LTD

Atenk Ltd. operates in the field of meat products.