Overview

Responsibilities:

  • Հետևել կազմակերպության մասնաճյուղերի անվտանգության համակարգերի (ահազանգման և տեսադիտման) անխափան աշխատանքին, ծածկագրերի գաղտնիությանը,
  • Անհրաժեշտության դեպքում անհապաղ զեկուցել բաժնի ղեկավարին անսարքությունների մասին,
  • Հետևել, որ մասնաճյուղերի դրամապահոցների բացման և փակման գործընթացն իրականացվի հավուր պատշաճի,
  • Հետևել, որ կազմակերպության արտաքին և ներքին դռների բանալիների գործածումը, հաշվառումը, պահպանումն ու վերահսկումն իրականացվի հավուր պատշաճի,
  • Յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա սկզբին և ավարտին հետևել կազմակերպության մասնաճյուղերի բացման և փակման գործընթացի անվտանգությանը,
  • Հետևել գործառնական օրվա ամբողջ ընթացքում տեսանկարահանող սարքերի միջոցով մասնաճյուղերում կատարվող աշխատանքների անվտանգ և անխափան իրականացմանը,
  • Հետևել մասնաճյուղում անվտանգության կանոնների պահպանմանը և որևէ խախտման դեպքում զեկուցել բաժնի ղեկավարին:

Required Qualifications:

  • Անվտանգության համակարգերի աշխատանքի աշխատանքային փորձ,
  • Անվտանգության համակարգերի իմացություն,
  • Գործնական շփման էթիկա

 

About Sef International UCO LLC

The Micro Enterprise Development programme started in 1997 as a part of World Vision's sustainable development approach to create job opportunities for the poor in Armenia. To carry out a full-range of credit activities through urban and rural branches i