Overview

Responsibilities:

Պարտականությունները՝

  • մանրածախ կետում ապրանքների վաճառքի խթանում
  • ապրանքատեսակների պահանջների ուսումնասիրություն
  • արդյունավետ գնային քաղաքականության ապահովում
  • մարքեթինգային եկամուտների ապահովում, մարքեթինգային միջոցառումների կազմակերպմանը օժանդակեցում
  • նոր ապրանքատեսակների ներգրավում

 

Required Qualifications:

Պահանջները՝

  • կրթությունը բարձրագույն
  • աշխատանքային փորձը առնվազն մեկ տարվա համապատասխան փորձ