Overview

Responsibilities:

- Գործարար նամակագրության վարում
- Գործարար հեռախոսազրույցների վարում
- Թարգմանությունների կատարում:

Required Qualifications:

- Բարձրագույն կրթություն
- Արաբերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն՝ գրավոր և բանավոր
- Գործարար նամակագրության և հեռախոսազրույց վարելու հմտություն
- Համակարգչային ծրագրերի գերազանց իմացություն
- Թիմում աշխատելու կարողություն
- Ժամանակի կառավարման հմտություն: