Overview

“AraratBank OJSC” is looking for a “Առաջատար վերլուծաբան”.

Responsibilities:

 1. Տեղական և միջազգային ֆինանսական շուկաների զարգացումների վերաբերյալ վերլուծությունների իրականացում,
 2. Ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պոտենցյալ հաճախորդների թիրախային խմբերի բացահայտում
 3. Օրական և/կամ շաբաթական ֆինանսական վերլուծական նյութի պատրաստում և տրամադրում թիրախավորված հաճախորդներին,
 4. Ներդրումների համար առավել հեռանկարային շուկաների և տնտեսության ճյուղերի մոնիտորինգի իրականացում,
 5. Ամսական ֆինանսական վերլուծական տեղեկագրերի պատրաստում,

Required Qualifications:

 1. Բարձրագույն կրթություն ֆինանսների,տնտեսագիտության ոլորտում,
 2. Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական վերլուծությունների իրականացման ոլորտում,
 3. Վերլուծական հմտությունների առկայություն
 4. Տեխնիկական և ֆունդամենտալ վերլուծության մեթոդների իմացություն
 5. Հաղորդակցման, կազմակերպչական և բանակցային հմտությունների առկայություն,
 6. Թիմային աշխատանքի ունակություններ, նվիրվածություն և պատասխանատվություն,
 7. Անգլերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն,