Overview

Responsibilities:

  • Արտադրության ինքնարժեքի փուլային հաշվարկում և ձևակերպում:
  • Արտադրական նորմաների փաստաթղթավորում և ծրագրային ձևակերպում, շեղումների գծով վերլուծություններ:
  • Մասնակցություն գույքագրման աշխատանքներին և արդյունքների ամփոփում:
  • Նոր և առկա ապրանքատեսակների նյութածախսի հաշվում:
  • Ամսական վաճառված ապրանքների ինքնարժեքի ճշգրիտ կալկուլյացիայի իրականացում:
  • Արտադրության ներքին տեղաշարժի հաշվառման գծով վերահսկողություն:
  • Արտադրական տվյալների հաշվառում և վերլուծություն:
  • Աջակցություն ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստմանը: 
  • Մասնակցություն Ֆինանսական վերլուծությունների և պլանավորման գործընթացին: 
  • Անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարված այլ առաջադրանքների կատարում:

Required Qualifications:

Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ հաշվապահական կրթություն

Արտադրական ձեռնարկություններում մասնագիտական աշխատանքային փորձի առկայություն

• MS Excel-ի և WORD-ի իմացություն

• 1C հաշվառման ծրագրի իմացություն

Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ