Overview

Responsibilities:

 • Իրականացնել արտաքին շուկաների ուսումնասիրություն և վերլուծություն
 • Վերլուծել արտադրանքի պահանջարկի, սպառման ծավալների, գնային քաղաքականության, սպառողների նախասիրությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը
 • Վարել  բանակցությունները և ձևավորել առևտրային հարաբերություններ արտերկրի մանրածախ առևտուր իրականացնող խոշոր ցանցային ընկերությունների, դիստրիբյուցիոն ցանց և սպառման խողովակներ ունեցող այլ միջնորդ կազմակերպությունների հետ
 • Վարել բանակցություններ և կնքել պայմանագրեր
 • Բարձրացնել գործող վաճառքի մեթոդների արդյունավետություն
 • Ընկերության մտից և ելից փաստաթղթերի ստուգում, գրանցում, շարժի ապահովում և առաքում, 
 • Գրանցամատյանների վարում ,
 • Ընդունել, գրանցել փաստաթղթերը, ապահովել ստորագրման ներկայացված փաստաթղթերի ճիշտ ձևավորումը և պատասխան փաստաթղթերի կազմումը,
 • Ձևակերպել հանձնարարականները և հետևել կազմակերպության անձնակազմին տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքին,
 • Վարել կազմակերպության փաստաթղթաշրջանառությունը (էլեկտրոնային և թղթային) և ապահովել սահմանված կարգով փաստաթղթերի գրանցումը, բաշխումն ու արխիվացումը, 
 • Պատասխանել հեռախոսազանգերին, հետևել կազմակերպության էլեկտրոնային և թղթային նամակագրությանը, ընդունել հաղորդագրություններ և վերահասցեագրել նամակագրությունը համապատասխան անձանց
 • Ներքին փաստաթղթաշրջանառության ապահովում, 
 • Դիմումների ստուգում և դրանց ընթացքին հետևում,
 •  Հրամանների և կարգադրությունների նախագծերի կազմում,
 • Հանդիպումների կազմակերպում, օրակարգը ժամանակին մասնակիցներին տրամադրում,
 • Ժողովների և կամ  հանդիպումների մասնակցություն, արձանագրությունների և հանձնարարությունների կազմում, 
   

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն   
 • Առնվազն  2 (երկու) տարվա փորձ վաճառքի ոլորտում, ցանկալի է արտադրությամբ զբաղվող  ընկերությունում
 •  Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
 • Վաճառք իրականացնելու սկզբունքների  իմացություն
 • Գործուղումների մեկնելու պատրաստակամություն
 • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն (MS Word, Excel, Power Point, Outlook և Internet)