Overview

Responsibilities:

- Պատասխանել հեռախոսազանգերին,
- Սպասարկել հաճախորդներին՝ տրամադրելով համապատասխան ինֆորմացիա համակարգի վերաբերյալ,

- Պահպանել հետադարձ կապը հաճախորդների հետ,

- Կատարել անմիջական վերադասի կողմից հանձնարարված և ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ առաջադրանքներ:

Required Qualifications:

- Բարձրագույն կրթություն,

- Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է,

- Ծանրաբեռնված աշխատելու և սահմանված ժամկետները չխախտելու կարողություն,

- Հաղորդակցման և թիմում աշխատելու հմտություններ,

-  Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն ցանկալի է

- Խնդիրների արագ ու արդյունավետ լուծման կարողություններ,

- Համակարգչային գիտելիքներ (MS Word, MS Excel)

- Ճշտապահություն և պատասխանատվության զգացողություն: