Overview

«Ալֆա-Ֆարմ» ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում ակտիվ, ստեղծագործ մտածողությամբ, նպատակասլաց ՄՌԿ մասնագետի՝ աշխատակիցների հավաքագրման, ուսուցման և ադապտացման աշխատանքների կազմակերպման համար:

Responsibilities:

 • Կազմակերպել և իրականացնել Ընկերությունում առկա թափուր հաստիքների համալրման ողջ գործընթացը, կոորդինացնել աշխատակիցների տեղափոխությունները, կարիերայի զարգացման հնարավոր ուղիները,
 • Իրականացնել անձնակազմի վերապատրաստման և զարգացման ծրագրեր՝ թրեյնինգներ, կոնֆերանսներ և խորհրդակցություններ,
 • Կազմել թրեյնինգների իրականացման պլաններ և ծրագրեր՝ ելնելով ընկերության առաջնային նպատակներից և խնդիրներից՝ ըստ աշխատակիցների կատեգորիաների և թրեյնինգների թեմատիկ ուղղությունների,
 • Մշակել սպասարկման ոլորտի բարելավմանն ուղղված ուսումնական ծրագրեր՝ ներառելով հաճախորդների սպասարկման կանոնները, հմտությունները,
 • Մշակել արդյունավետ մոտիվացիոն սխեմաներ՝ աշխատակիցներին ոգևորելու և աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով,
 • Կազմել հաշվետվություններ կադրերի ընդունման, տեղափոխման, առաջխաղացման, ազատման վերաբերյալ, կատարել վերլուծություններ կադրային հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ,
 • Մասնակցել անհրաժեշտ կադրային գործավարությանը՝ ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության նորմերի պահանջների համաձայն,
 • Պատրաստել ներքին իրավական ակտեր՝ հրամաններ, աշխատանքային պայմանագրեր, համաձայնագրեր,
 • Օժանդակել և իրականացնել կազմակերպության կորպորատիվ մշակույթի ձևավորման ու զարգացման աշխատանքները։

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության, կադրային փաստաթղթերի վարման ստանդարտների իմացություն,
 • Առնվազն 1 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ /դեղագործական ոլորտի փորձը կդիտվի առավելություն/,
 • Թրեյնինգներ և սեմինարներ կազմակերպելու և վարելու փորձ,
 • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
 • Համակարգչային ծրագրերի (MS Office) լավ իմացություն,
 • Որակական և քանակական վերլուծություններ իրականացնելու ունակություն,
 • Տարաբնույթ գործառույթների պատշաճ իրականացման և ժամկետների վերահսկման կարողություն,
 • Կազմակերպչական, ադմինիստրատիվ և հաղորդակցման ունակություններ:

About Alfa Pharm CJSC

Alfa-Pharm engaged in the import, wholesaling and retailing of medicines in Armenia.