Overview

Responsibilities:

 • Վերահսկում և կոորդինացնում է շինարարական աշխատանքների ողջ ընթացքը;
 • Համեմատում է կատարված աշխատանքները ճարտարապետական նախագծերի հետ;
 • Վերահսկում է շինարարական աշխատանքների և նյութերի որակը;
 • Հետևում է որպեսզի շինարարական աշխատանքները կատարվեն սահմանված ժամկետներում;
 • Հետևում է շինարարական անձնակազմի աշխատանքի և տեխնիկական անվտանգության նորմերի պահպանմանը;
 • Մասնակցում է շինարարական անձնակազմի հավաքագրման աշխատանքներին;
 • Հետևում է, որպեսզի նախագծերը համապատասխանեն արտադրական ինժեներական պահանջներին;
 • Նոր շինությունների շահագործման հանձնելուց առաջ համոզվում է, որ ինժեներական տեսանկյունից խնդիրներ չկան;
 • Չափագրում է կատարված շինարարական աշխատանքները;
 • Համեմատում է փաստացի կատարված շինարարական աշխատանքները կատարողական ակտերում նշված աշխատանքների հետ
 • Կրում է նյութական պատասխանատվություն շինարարությունում կիրառվող նյութերի համար;
 • Անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է պայմանագրով սահմանված աշխատանքային գործառույթների հետ անմիջականորեն կապված այլ գործառույթներ, որոնք համապատասխանում են իր մասնագիտությանը կամ պաշտոնին

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն շինարարական կրթություն;
 • Առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ;
 • Պլանավորման ունակություն;
 • Մարդկանց կառավարելու ունակություն;
 • Համակարգված աշխատելու կարողություն;
 • Թիմում աշխատելու կարողություն;
 • AutoCad ծրագրով աշխատելու հմտություններ;
 • Շինարարական նախագծեր իրականացնելու հմտություններ: