Overview

Responsibilities:

 • իրականացնել կամ մասնակցել աուդիտորական ստուգումների անցկացմանը և հաճախորդներին այլ աուդիտորական ծառայությունների մատուցմանը,
 • մասնակցել աուդիտորական աշխատանքների պլանավորմանը,
 • իրականացնել աուդիտորական ստուգման աշխատանքները,
 • մասնակցել հաճախորդների ներքին վերահսկողության և հաշվապահաական համակարգի ստուգման աշխատանքներին 
 • մասնակցել ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման գործընթացին համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (ՖՀՄՍ)
 • աուդիտի ղեկավարին ներկայացնել աուդիտորական ստուգման ժամանակ բացահայտված խնդիրները, 

Required Qualifications:

 • բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (տնտեսագիտություն, ֆինանսներ կամ հաշվապահական հաշվառում)
 • Լիցենզավորված Աուդիտորական վկայականի առկայություն (ՀՀ ֆինանսների նախարարության աուդիտորի վկայական),
 • ACCA հանձնած քննությունները կդիտվեն որպես առավելություն, 
 • ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (ՖՀՄՍ), Աուդիտի միջազգային ստանդարտների (ԱՄՍ), հարկերի, հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի մասին ՀՀ օրենքների և այլ իրավական ակտերի իմացություն
 • MS office, ՀԾ և 1C ծրագրերի իմացություն,
 • անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացություն,
 • վերլուծական հմտություններ,
 • Ժամանակը առաջադրանքների մեջ ճիշտ բաշխելու և առաջնահերթություններ սահմանելու կարողություն՝ թիրախներին հասնելու նպատակով,
 • սովորելու և աճելու պատրաստակամություն,
 • Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ