Overview

Responsibilities:

- Մասնակցել բյուջետավորման գործընթացին,  մասնավորապես` հասույթի, ուղղակի ծախսերի, կապիտալ ծախսերի և տեխնիկական բաժնի ընթացիկ ծախսերի մասով;

- Իրականացնել բյուջեի վերահսկողություն ընթացիկ ծախսերի և կապիտալ ծախսերի համար;

- Կատարել համեմատական վերլուծություններ փաստացի ծախսերի և բյուջեի տվյալների միջև ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաճախականությամբ;

- Պատրաստել ամսական հաշվետվություն hասույթի ( ՖՀՄՍ-ին համապատասխան) և հիմնական բիզնես ցուցանիշների վերաբերյալ;

- Մասնակցել ամսական  շահույթ/վնաս հաշվետվության կազմմանը, պատրաստել opex և capex ամսական հաշվետվություններ ըստ բյուջետային կենտրոնների՝ փաստացի արդյունքների և  բյուջեի տվյալների համեմատությամբ;

- Ստուգել/հաստատել գնման հայտերը/պայմանագրերը ընդունված բյուջեի և կազմակերպության գործընթացներին համապատասխան;

- Համագործակցություն արտաքին և ներքին աուդիտորների հետ:

Required Qualifications:

- ՖՀՄՍ տիրապետում;

- Բարձրագույն կրթություն ֆինանսների, տնտեսագիտության, բիզնես ադմինիստրացիայի կամ այլ համապատասխան մասնագիտական ոլորտում;

- Բիզնեսի/ֆինանսական մասնագետ/վերահսկող կամ ֆինանսներին առնչվող այլ աշխատանքում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ;

- MC Excel-ի խորացված իմացություն;

- Ճկունություն և ինքնուրույն աշխատելու և միևնույն ժամանակ հաշվետու լինելու կարողություն;

- Կազմակերպելու և համակարգելու (խմբում աշխատելու) գերազանց հմտություններ:

 

About Ucom LLC

"Ucom" LLC is a unified communications operator in Armenia, which offers symmetrical and mobile broadband Internet and other services.