Overview

Responsibilities:

 • Հաշվապահական փաստաթղթերի կազմում,
 • Դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի հաշվառում,
 • Բանկային փոխանցումների, քաղվածքների ձևակերպում,
 •  Դրամարկղային գործառնությունների վարում,
 • Կազմակերպության աշխատակազմի հետ կապված բոլոր ծախսերի հաշվարկում և ձևակերպում /աշխատավարձ, պարգևատրումներ, արձակուրդայիններ, տրանսպորտային ծախսեր/,
 • Հարկային հաշվետվությունների պատրաստում,
 • Գլխավոր հաշվապահի այլ հանձնարարությունների կատարում:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Հարկային օրենսդրության գերազանց իմացություն,
 • Համակարգչային գրագիտություն և էլեկտրոնային դիմումների հետ աշխատելու փորձ,
 • MS Office-ի իմացություն,
 • ՀԾ Հաշվապահ-7 և e-invoicing ծրագրերի գերազանց իմացություն,
 • Պատասխանատու և լուրջ մոտեցում աշխատանքին,
 • Թիմում աշխատելու ունակություն: