Overview

“Պրեմիեր Ֆուդս” ընկերությունը փնտրում է փորձառու ավագ հաշվապահի իր մեծ թիմին միանալու համար, ով պատասխանատու կլինի ՀՀ օրենսդրության համաձայն ընկերության հաշվապահական հաշվառման վարման, հաշվետվությունների կազմման ու ներկայացման գործընթացի համար:

Responsibilities:

 • Իրականացնել ընկերության հաշվապահական հաշվառման գործընթացը՝ համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրության: 
 • Ապահովել հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության կիրառման հետևողականությունը ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների համապատասխան:
 • Կազմել և ներկայացնել հարկային և ֆինանսական հաշվետվություններ: 
 • Կազմակերպել և իրականացնել հաշվեկշռային և արտահաշվեկշռային հաշվառում:
 • Կազմակերպել և հետևել ներմուծված ապրանքների պատշաճ մուտքագրմանը և ինքնաժեքի ձևակերպմանը:
 • Գրանցել և ճշգրտել վաճառքից ձևավորված հասույթը:
 • Մասնակցել արտաքին ֆինանսական հաշվետվությունների կազմմանը, այդ թվում ՀՀ հարկային ծառայութուն,ազգային վիճակագրական վարչություն:
 • Աջակցել ստորաբաժանման արդյունավետության բարձրացման և աշխատանքների օպտիմալացման առաջարկներին:
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից տրված այլ հանձնարարությունների կատարում:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • Նվազագույնը 5 տարվա հաշվապահի կամ ֆինանսական ոլորտում աշխատանքային փորձ
 • ՀԾ, 1C, MS Excel գերազանց իմացություն
 • ՀՀ Հարկային օրենսդրության գերազանց իմացություն
 • Վերլուծական մտածողություն
 • Կազմակերպչական, համակարգման, պլանավորման և ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություններ
 • Առաջնահերթություններ սահմանելու, որոշումներ կայացնելու և խնդիրների լուծման կարողություն
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն