Overview

“Coca-Cola HBC” is looking for a “ԱՎՏՈՏԵԽՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՏԻ ՄԵԽԱՆԻԿ”.

Required Qualifications:

• Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն համապատասխան բնագավառում
• Աշխատանքային փորձ համապատասխան բնագավառում, բեռնատար մեքենաների նորոգման փորձը ցանկալի է