Overview

Fortuna Trade ընկերությունը փնտրում է փորձառու B2B վաճառքի մասնագետի, ով կնպաստի նոր համագործակցությունների հաստատմանը և կխթանի ընկերության վաճառքների աճին:
•Պոտենցիալ հաճախորդների բազայի ձևավորում և կառավարում
• Կազմակերպության կողմից առաջարկվող ծառայությունների ներկայացում և վաճառք պոտենցիալ հաճախորդներին
• Առաջարկների ձևավորում, ներկայացում
• Հանդիպումներ հաճախորդների հետ, բանակցությունների ու պրեզենտացիաների վարում
• Պայմանագրերի կնքում և ծառայությունների գործարկման վերահսկում
• Շուկայի հետազոտություն

Responsibilities:

•Պոտենցիալ հաճախորդների բազայի ձևավորում և կառավարում

• Կազմակերպության կողմից առաջարկվող ծառայությունների ներկայացում և վաճառք պոտենցիալ հաճախորդներին

• Առաջարկների ձևավորում, ներկայացում

• Հանդիպումներ հաճախորդների հետ, բանակցությունների ու պրեզենտացիաների վարում

• Պայմանագրերի կնքում և ծառայությունների գործարկման վերահսկում

• Շուկայի հետազոտություն

Required Qualifications:

• Գրավոր և բանավոր հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ

• Վաճառքի տեխնոլոգիաների իմացություն

• Հեռահաղորդակցության բնագավառի իմացություն

• Հաղորդակցվելու և ներկայացնելու հմտություններ

• Բանակցելու և թիմում աշխատելու ունակություն

• Ժամանակի կառավարման հմտություն

• Նախաձեռնող և ինքնամոտիվացվող

• Վերլուծական մտածելակերպի հմտություն

• Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ վաճառքի ոլորտում

• Ինքնակրթվելու և պրոֆեսիոնալ աճի պատրաստակամություն