Overview

“Rent Expo” is looking for a “B2B sales manager (free schedule)”.

Responsibilities:

Աշխատանքային պարտականություններ
1) Ուսումնասիրել ընկերության պոտենցիալ պատվիրատուների բազայում եղած կազմակերպությունների գործունեությունը
եւ պիտանելիությունը 2) Հանդիպումների միջոցով ներկայացնել կազմակերպության գործունեությունը եւ կնքել պայմանագրեր  

Required Qualifications:

Անհրաժեշտ հմտություններ
• Նվազագույնը 1 տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում
• Բարձրագույն կրթությունը անկալի