Overview

Responsibilities:

 • Իրականացնել բիզնես պահանջների պլանավորում, խմբավորում և փաստաթղթավորում:
 • Ընթացիկ գործընթացները սահմանելու, բիզնեսի նպատակները պարզաբանելու և տեխնոլոգիական պահանջները հստակեցնելու նպատակով խորհրդակցել իրագործող և այլ թիմերի հետ:
 • Կատարել առաջնային ֆայլերի տվյալների նախնական վերլուծություն՝ բովանդակությունը ստուգելու նպատակով:
 • Վերլուծել հաճախորդների խնդիրները:
 • Մասնակցել համակարգի/տվյալների բազայի նախագծմանը կամ բարելավմանը և արդյունավետ հաղորդակցվել արդյունքների վերաբերյալ:
 • Մշակել փաստաթղթերը՝ տեխնիկական առանձնահատկություններ, բիզնես պահանջներ, գործընթացների հոսքեր, փոփոխությունների պահանջներ:
 • Առաջարկվող լուծումների համար ապահովել համակարգի բարձր մակարդակի պատրաստվածություն և ստուգել այն իրագործող թիմի հետ:
 • Ներարկել բիզնես կանոններ տվյալների բազայում:
 • Փորձարկել, իրագործել և դիտահսկել տվյալների և ցուցակների մշակման գործընթացները՝ հաճախորդների տվյալների բազա ստեղծելու և սպասարկելու նպատակով:
 • Ապահովել տվյալների մշակման, տվյալների բեռնումների, հաշվետվությունների և այլ գործընթացների բարձր որակ (QA):
 • Իրականացնել բյուջեի պլանավորում և կանխատեսում։

Required Qualifications:

 • Մագիստրոսի աստիճան բիզնեսի, կառավարման, ինֆորմատիկայի, կիրառական մաթեմատիկայի, վիճակագրության կամ առնչվող այլ ոլորտներում:
 • 2 + տարվա փորձ բիզնես համակարգերի վերլուծության մեջ:
 • 2 + տարվա փորձ գործընթացների ստեղծման և բարելավման, տվյալների բազաների ստեղծման, տվյալների մշակման, հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարման (CRM) լուծումների կամ խոշոր տվյալների (master data) կառավարման մեջ:
 • Ինչպես թիմային, այնպես էլ  ինքնուրույն աշխատանելու ունակություն:
 • Արտաքին և ներքին աշխատակազմերի (բոլոր մակարդակներում) հետ փոխգործակցելու ունակություն:
 • Տեխնիկական, վերլուծական և խնդիրների լուծման հիմնավոր հմտություններ:
 • Նախագծերի համակարգման և որոշումների կայացման գերազանց հմտություններ:
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ:
 • Սեղմ ժամկետներում բազմաթիվ նախագծեր իրականացնելու ունակություն:
 • PL/SQL օգտագործելու ունակություն:
 • ETL գործիքակազմի իմացություն։
 • Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի սահուն իմացություն:
 • Հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարման բնագավառում և/կամ փորձի կառավարման լուծումների բնագավառում փորձը կհամարվի ՄԵԾ առավելություն:
 • Ոլորտին առնչվող պրոցեսավորման, փորձի կառավարման, հետադարձ կապի հավաքագրման փորձը կհամարվի ՄԵԾ առավելություն։