Overview

ASEDL LLC is looking for a Bookkeeper-operator.

Responsibilities:

 • Վարում է կորպորատիվ պատվերների ռեգիստրը, մուտքագրում է գումարների շարժի մասին տեղեկատվություն, ձևակերպում է հայտեր;
 • Կազմում է ֆիզիկական անձանց և կորպորատիվ պատվերների պայմանագրերը;
 • Երկկողմանի հաստատում ստանալուց հետո մուտքագրում է պատվերը  համապատասխան ծրագիր և Excel ֆայլ;
 • Մուտքագրում է արտադրության բաժին փոխանցված հայտերի տվյալները, սկանավորում և մուտքագրում է կազմված գնային առաջարկների փաթեթները համապատասխան Excel ֆայլեր;
 • Հետևում է հայտի ընթացքին պատվերից մինչև պատվերի իրականացման ընթացքի ավարտ;
 • Դուրս է գրում e-invoicing ծրագրի միջոցով պատվերների բեռնագրերը;
 • Կազմում է պատվերների հաշիվ-ապրանքագրերը;
 • Մուտքագրում և տրամադրում է արտադրական բաժնին ավարտված պատվերի հանձման և ընդունման ակտը վերջնական իրացում իրականացնելու համար;
 • Վարում և վերահսկում է բաժնի պարտքացուցակը;
 • Կատարում է փաստաթղթերի արխիվացում;

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն
 • Վաճառքի ոլորտում աշխատանքային փորձ
 • 1C, MS Office համակարգչային ծրագրերի իմացություն
 • Թիմային աշխատանքի հմտություն
 • Տվյալների բազայի հետ աշխատանքի հմտություն