Overview

Required Qualifications:

 • Բարձագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի տիրապետում
 • Հաղորդակցվելու կարողություն
 • Սպասարկման հմտություն
 • Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
 • Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
 • Թիմում աշխատելու հմտություն
 • Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
 • Առաջնորդելու հմտություն
 • Կոնֆլիկների հարթում
 • Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
 • Նախաձեռնողականություն և ճկունություն
 • Վճռականություն
 • Պարտաճանաչություն