Overview

Responsibilities:

 1. ուղղության ռազմավարության իրականացում,
 2. Մատակարարների հետ կոմունիկացիայի պահպանում,
 3. բրենդերի առաջխաղացման ռազմավարության և մարտավարության իրականացում,
 4. Մրցակիցների ապրանքատեսականու, գների, ակտիվությունների մշտադիտարկում և վերլուծություն,
 5. Շուկայի պահանջարկի վերհանում և պորտֆոլիոյի զարգացում,
 6. վաճառքների և մարքեթինգային պլանների մշակում,
 7. Ակտիվ մասնակցություն հաճախորդների հետ վարվող աշխատանքներին,
 8. Հաճախորդների հետ աշխատանքի խնդիրների և բացերի բացահայտում,
 9. վաճառքի մենեջերների աշխատանքի որակի գնահատում,
 10. Գնային քաղաքականության մշակում և ներդրում:

Required Qualifications:

 1. Բարձրագույն կրթություն, ցանկալի է մարքեթինգի կամ բիզնեսի կառավարման ոլորտում,
 2. Առնվազն 5 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ, որից 3-ը որպես ղեկավար,
 3. Բիզնես գործընթացների իմացություն,
 4. Պաշտոնական նամակագրության վարման իմացություն,
 5. Հաշվետվությունների պատրաստման հմտություններ,
 6. Վերլուծական մտածողություն և կազմակերպչական գերազանց ունակություններ,
 7. Արագ կողմնորոշվելու, տեղեկատվությունը համակարգված վերլուծելու և առաջնահերթություններ սահմանելու կարողություն,
 8. Ծանրաբեռնված/սեղմ ժամկետներում ճկուն աշխատելու կարողություն,
 9. Բանակցային և հաղորդակցման, ժամանակի կառավարման գերազանց հմտություններ,
 10. Microsoft Office փաթեթի գերազանց տիրապետում, 1C ERP ծրագրի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 11. Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
 12. Թիմի կառավարման ունակություն,
 13. Մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն և պատասխանատվության զգացում: