Overview

Հաճախորդներին բրոքերային ծառայությունների պատշաճ մատուցում:

Responsibilities:

 • Հաճախորդների համար բրոքերային հաշիվների բացում և սպասարկում
 • Հաճախորդներին մասնագիտական ներդրումային ծառայությունների պատշաճ ներկայացում և մատուցում
 • Հաճախորդների հանձնարարականների կատարում լավագույն պայմաններով` հաշվի առնելով գործարքի ծավալը, գինը, կատարման ժամկետը և այլ էական պայմանները
 • Կազմակերպական և կառավարչական արդյունավետ միջոցների ներդրում` իր կողմից ներդրումային առաջարկությունների կազմման և տարածման հետ կապված շահերի բախումները կանխելու նպատակով
 • Հաճախորդներին բրոքերային ծառայությունների մատուցման հետ կապված փաստաթղթաշրջանառության վարում 
 • Ներքին և արտաքին ֆինանսական շուկաների վերլուծություն
 • Բրոքերային ծառայությունների սպասարկման որակի բարելավման նպատակով միջազգային փորձի, մրցակիցների, նոր գործիքների և շուկաների վերլուծություն, առաջարկների ներկայացում
 • Հաճախորդների ներգրավման ուղղությամբ միջոցառումների իրականացում՝ այդ թվում զանգերի միջոցով

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ ներդրումային ոլորտում
 • «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձի` բրոքերի լիցենզիա» Համաձայն ՀՀ օրենսդրության պահանջների (ցանկալի է)
 • Microsoft Office, ՀԾ Բանկ և Outlook համակարգի գերազանց իմացություն
 • Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի իմացություն
 • Հաճախորդների սպասարկման, տեղեկատվության հասանելի մատուցման, բանակցությունների վարման ունակություն
 • Տեխնիկական և հիմնարար վերլուծություն իրականացնելու հմտություններ,
 • Հաղորդակցման հմտություններ և կազմակերպչական ձիրք
 • Ծանրաբեռնված, լարված պայմաններում ուշադիր և զգոն աշխատելու ունակություն
 • Հիմնավորված որոշումներ կայացնելու և լարված իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն 
 • Թիմային աշխատանքի ունակություններ և կիրթ պահելաձև
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Ժամանակի կառավարման ունակություն, օբյեկտիվ և անկողմնակալ որոշումներ կայացնելու ունակություն