Overview

“FINCA UCO CJSC” is looking for a “Budgeting and Financial Analysis Department Leading Specilist”.

Responsibilities:

 • Ապահովել տարեկան բյուջեի կազմման գործընթացը,
 • Կազկակերպել և կոորդինացնել ֆինանսական ցուցանիշների կանխատեսման և պլանավորման գործընթացները,
 • Վարկային պորտֆելի կանխատեսում և պլանավորում ամսական կտրվածքով` ներքին պլանների իրականացման համար,
 • Պատրաստել հաշվետվություններ՝ փաստացի և պլանավորված ծախսերի միջև անհամապատասխանությունների բացահայտման համար,
 • Իրականացնել ծախսերի վերահսկողություն և սպասվելիք ծախսերի համապատասխանության ստուգում պլանավորած բյուջեի հետ,
 • Իրականացնել ֆինանսական և շուկայական վերլուծություն`ներկայացնելով արդյունքների և շեղումների վերաբերյալ մեկնաբանություններ;
 • Պատրաստել հաշվետվություններ ընկերության եկամուտների և ծախսերի կառուցվածքի վերաբերյալ ըստ մասնաճյուղերի և ըստ վարկատեսակների;
 • Պատրաստել տարատեսակ վարկային վերլուծական հաշվետվություններ՝ տարանջատված ըստ մասնաճյուղերի, վարկատեսակների և այլն;
 • Անհրաժեշտության դեպքում կազմել այլ վերլուծական հաշվետվություններ;
 • Հիմնական պարտականությունների հետ փոխկապակցված այլ հանձնարարականների իրականացում։

Required Qualifications:

 

 • Տնտեսագիտական, ֆինանսական, հաշվապահական կամ մաթեմատիկական բարձրագույն կրթություն,
 • Բյուջեի կազմման, ֆինանսական հաշվետվությունների և ֆինանսական վերլուծությունների պատրաստման առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Հաշվապահական հաշվառման սկզբունքների և ստանդարտների և հաշվապահական գործընթացների ինչպես նաև Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների իմացություն,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 • Համակարգչային MS Office Word, Excel և PowerPoint MS Office, ՀԾ-Բանկ-4, ՀԾ-Աշխատավարձ, ՀԾ-Ձեռնարկություն -ի իմացություն,
 • Տվյալների բազաների հետ աշխատելու ունակություն,
 • Խնդիրների լուծման կարողություն,
 • Վերլուծական հմտություններ և ճշտապահություն,
 • Աշխատանքի որակի ապահովում,
 • Լարված իրավիճակներում և սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն,    
 • Մարտահրավերների հաղթահարում,  հաստատակամություն և դժվարությունները հաղթահարելու կամք, ինքնագնահատականի բավարար մակարդակ, արդարացված ռիսկի դիմում նպատակներն ավարտին հասցնելու համար,
 • Անկախ և կազմակերպված աշխատելու ուժեղ կարողություն, վճռականություն
 • Արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն։

About FINCA UCO CJSC

FINCA CJSC is a universal credit organization, operating in Armenia for more than 15 years. With headquarters in Washington, DC, FINCA reaches over 1,8 million clients through its 23 subsidiaries in Africa, Eurasia, the Middle East and South Asia, and La