Overview

Responsibilities:

Աշխատանքային պարտականություններ՝

1. Որոշում է բիզնեսի զարգացման քաղաքականության ընդհանուր հայեցակարգը,

2. Կատարում է շուկայի ուսումնասիրություն, բիզնես պլանների մշակում և իրականացում,

3. Ձեռք է բերում պայմանավորվածություններ ցանցային խանութների հետ,

4. Մշակում է զարգացման արդյունավետ ռազմավարություն և բիզնեսի զարգացման ծրագրի հիմնական բաժինները,

5. Իրականացնում է բիզնեսի բոլոր արտադրական, առևտրային գործընթացների «ախտորոշում»,

6. Պատրաստում է բիզնեսի զարգացման և վերակառուցման հատուկ ծրագրեր, վերլուծում է ծրագրերի ֆինանսական աջակցության հնարավորությունը,

7. Սահմանում է բյուջետավորման առաջնահերթությունները և վերահսկում ծախսերը `իրականացվող ծրագրերի ֆինանսական կայունությունն ապահովելու համար,

8. Պատրաստում է առաջարկներ ՝ նոր բիզնես ոլորտների զարգացման, նոր շուկաների զարգացման համար. մշակում է  տեխնիկական և վարչական արդիականացման նախագծերը,

9. Կազմակերպում է նախագծերի և դրանց իրականացման ժամանակացույցերի ներկայացումը  ղեկավարությանը,

10. Վերլուծում է տնտեսական և ֆինանսական ցուցանիշները զարգացման ծրագրերի իրականացման յուրաքանչյուր փուլում:

Required Qualifications:

  Պահանջվող  հմտություններ՝

  1. Բարձրագույն կրթություն
  2. Վաճառքի ոլորտում առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ (ներառյալ առնվազն 1 տարի, որպես զարգացման տնօրեն կամ ռազմավարական պլանավորման կառավարիչ),
  3. Կառավարման, մակրո և միկրոտնտեսության, շուկայավարման, բիզնեսի կառավարման, հմտություններ,
  4. Բիզնեսի զարգացման պլանավորման սկզբունքները,
  5.  Տնտեսական մոդելավորման մեթոդներ,
  6. Անգլերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
  7. Microsoft Office ծրագրերի գերազանց իմացություն:

About C&F Co LLC

Company "C & F Co" LLC was founded in 2004.

We are proud to state that there were at the origin of modern Armenian market of cosmetics and household products, actively participating in its construction and development. And to this day remains one of t