Overview

Ֆուդ ֆեքթորի ընկերությունը փնտրում է գնումների մասնագետ (buyer) – սննդի տեխնոլոգ

Responsibilities:

  • Կազմակերպել և իրականացնել գնումների գործընթացը՝ լավագույն գին-որակ հարաբերակցությամբ
  • Ուսումնասիրել շուկան, առաջարկել գործունության շրջանակների ընդլայնման նոր ռազմավարություն
  • Իրականացնել ապրանքների որակի վերահսկողություն
  • Շարունակաբար աշխատել նոր մատակարարներ ներգրավելու ուղղությամբ
  • Կատարել աշխատանքային գործառույթների հետ կապված այլ հանձնարարություններ

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն կրթություն
  • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ ոլորտում/նշված հաստիքում