Overview

Responsibilities:

 • Սպասարկել ընկերության մուտքային և ելքային զանգերը
 • Վարել էլեկտրոնային նամակագրություն
 • Տրամադրել խորհրդատվություն ընկերության ապրանքների և ծառայությունների մասին
 • Պարզել հաճախորդների կարիքները, բողոքները, առաջարկությունները
 • Իրականացնել նոր հաճախորդների ներգրավում
 • Իրականացնել ընկերության ապրանքների և ծառայությունների վաճառք և գովազդ

Required Qualifications:

 • ​Բարձրագույն կրթություն
 • ​Սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձ
 • ​Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացություն (գրավոր և բանավոր)
 • Գործարար նամակագրության հմտություններ
 • ​Գերազանց հաղորդակցության և բանավոր խոսքի հմտություններ
 • ​Սթրեսակայունություն
 • Համբերատարություն
 • ​Համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office և ինտերնետ նավիգացիոն հմտություններ