Overview

Responsibilities:

 • Իրականացնում է նախագծի պլանավորման,չափագրման, գծագրման աշխատանքներ;
 • Նախագծի տվյալները(գծագրերի, տեխնիկական տվյալների միջոցով) տրամադրում է արտադրության բաժնին;
 • Պլանավորում է աշխատանքների կատարման ժամկետները;
 • Հետևում է պրոեկտի իրականացման ընթացքին՝ չափագրումից մինչև հանձնում-ընդունում;
 • Հետևողական է արտադրության աշխատանքների՝ նշված ժամանակահատվածում կատարմանը, շինհրապարակում (աշխատանքների կատարման վայր) աշխատանքների ճիշտ ընթացքին և կազմակերպմանը;
 • Հետևողական է լինում, որպեսզի նախագծի իրականացման ընթացքում խնդիրներ չառաջանան;
 • Ապահովում է հաճախորհդների հետ կապը՝նախագծի իրականացման ժամանակ առաջացած խնդիրներին առաջարկում ինժիներական լուծումներ;
 • Արտադրության վաճառքի բաժնի հաճախորհդներին տալիս է  հստակ ինֆորմացիա պրոեկտի առավելությունների և առաջացող թերությունների վերաբերյալ;

Required Qualifications:

 • Ճարտարագետի բարձրագույն  կրթություն;
 • Ճարտարագետի աշխատանքային փորձ;
 • Ադմինիստրատիվ  աշխատանքներ կատարելու փորձ;
 • MS Office, AutoCade ծրագրերի իմացություն;
 • Թիմային աշխատանքի հմտություն;
 • Տվյալների բազայի հետ աշխատանքի հմտություն.