Overview

Responsibilities:

 • Կազմակերպության ֆինանսա-հաշվապահական գործունեության վարում (մասնավորապես՝ անդամավճարների ընդունում)
 • Համապատասխան հաշվապահական փաստաթղթերի ձևակերպում
 • Փաստաթղթաշրջանառության վարում
 • Համապատասխան վերլուծությունների իրականացում և հաշվետվությունների կազմում
 • Պահեստի տեղաշարժի ձևակերպումներ և դրանց վերահսկողություն
 • Դրամարկղի անխափան աշխատանքի ապահովում
 • Աշխատանքային օրվա վերջում դրամարկղի ստուգում, վերջնական մնացորդի դուրս բերում, դրամապահոցի պատշաճ ձևով հանձնում պահպանության մարմիններին
 • Փաստաթղթերի ձևակերպում և արխիվացում
 • Դրամապահոցի նկատմամբ հսկողություն

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (հաշվետար/հաշվապահ)
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ
 • ՀԾ-ի իմացություն 
 • Գանձապահի աշխատանքային փորձ, կանխիկ դրամի հետ աշխատանքային փորձը պարտադիր է
 • Բարձր պատասխանատվություն և ուշադրություն մանրուքների նկատմամբ
 • Թիմում աշխատելու ունակություն