Overview

Responsibilities:

 • Հաշվապահական հաշվառման վարում ստանդարտներին համապատասխան
 • Հաշվետվությունների կազմում համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրության
 • Վիճ․ վարչության հաշվետվությունների կազմում
 • Ներմուծման գործարքների հաշվառում (ԵԱՏՄ և 3-րդ երկրներ)
 • Քաղվածքների հաշվառում
 • Ֆինանսկան հաշվետվությունների կազմում և փաստաթղթաշրջանառության վարում
 • Բանկային փոխանցումների իրականացում
 • Նյութական արժեքների մուտքերի և ելքերի գրանցում
 • Պահեստի շարժի վերահսկում
 • Հաշվապահական այլ պարտականությունների կատարում

 

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն ֆինանսական կամ հաշվապահական ոլորտում
 • Հաշվապահական ոլորտում առնվազն 10 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հարկային օրենսդրության իմացություն
 • ՀԾ ծրագրի գերազանց իմացություն
 • MS Excel - ի գերազանց իմացություն
 • E-invoicing - ի, 1C- ի իմացություն
 • Մեծ ծավալների աշխատանքների կատարման պատրաստակամություն
 • Համագործակցում / թիմային աշխատանք
 • Նախաձեռնողականություն և կազմակերպչական ունակություններ
 • Արագ կողմորոշվելու ունակություն
 • Գործնական շփման և բանակցելու հմտություններ
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Սեռը` արական