Overview

Responsibilities:

Արտադրության հաշվապահության ամբողջական վարում

Required Qualifications:

 

Բարձրագույն կրթություն՝ ֆինանսական, տնտեսագիտական և հաշվապահական ոլորտներում

- Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում

․ Վերլուծական մտածողություն

․ Պատասխատավության բարձր զգացում

․  Ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման ունակություն

․  Թիմում աշխատելու գերազանց կարողություն

․  Համակարգչային գիտելիքներ՝  Microsoft Office, 1C 8.3, E-ivoicing, հարկային ծրագրերից լիարժեք օգտվելու իմացություն ( file-online, tax-stamp , trade.gov)