Overview

EL Holding LLC ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Գլխավոր հաշվապահի

Responsibilities:

 • Իրականացնել ընկերության հաշվապահական հաշվառումը` համաձայան ՀՀ հարկային օրենսդրության
 • Կազմել և ներկայացնել ֆինանսական և հարկային բոլոր տեսակի հաշվետվությունները
 • Ապահովել ձեռք բերված ապրանքանյութական արժեքների ընդունման, պահեստավորման, պահեստավորված միջոցների շարժի հաշվառման աշխատանքները
 • Ապահովել կազմակերպության աշխատողների աշխատավարձի, աշխատավարձին հավասարեցված վճարների և այլ վճարների հաշվառման աշխատանքները
 • Ապահովել դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառումը
 • Ապահովել հիմնական միջոցների, արագամաշ առարկաների հաշվառումը
 • իրականացնել ակտիվների մոնիթորինգ` ժամանակին և պատշաճ գույքագրման տեսակետից
 • Ապահովել եկամուտների և ծախսերի ճշգրիտ վերլուծություն
 • Վարել և վերահսկել ընթացիկ հաշվապահությունը

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • Նվազագույնը 3 տարվա գլխավոր հաշվապահի փորձ սպասարկման կամ ռեստորանային ոլորտում
 • Վերլուծական մտածողություն
 • Առաջնահերթություններ սահմանելու, որոշումներ կայացնելու և խնդիրներ լուծելու կարողություն