Overview

Responsibilities:

Ստորաբաժանման աշխատանքների ամբողջական ղեկավարում, ԵՏՄ-ից և երրորդ երկրներից ներմուծման ձևակերպումներ, ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում, ընկերության բոլոր տեսակի ֆինանսական գործարքների վերահսկողություն, կառավարում, ստուգում և այլն:

Required Qualifications:

  • բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
  • նվազագույնը 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ,
  • ՀԾ, 1C  իմացություն,
  • ռուսերեն և անգլերեն լեզուների տիրապետում

About SIL Capital

SIL Capital is a group of companies that includes Rossia Mall, Yerevan Trade Center and SIL Insurance.